ponude-cijene@drvo

drvena ograda

Vrata | ...

Drvo-Drvooprema Poljak

 

Drvo je oduvijek bio cijenjen materijal zato što pruža veliku primjenu, a istovremeno od „nas“ traži prepoznavanje osobina drva kao i odgovarajuća primjena, stručnu obradu i zaštitu koja pruža dugotrajnost i ljepotu finalnog proizvoda. Struktura drveta sastoji se od kore, drvene mase i srži.

Srž u drvu je centralni tanak sloj drveta koji može biti 15 mm širok, oko kojeg se formiraju prstenovi. Za formiranje jednog prstena oko srži potrebna je jedna godina tako da po njima možemo odrediti starost tog debla drva.

Formiranje prstena nastaje od petog mjeseca pa do jeseni kad prestaje vegetacija.
Drvena masa koja je u drvnoj industriji i najsitnija zahtijeva posebnu pažnju od samog piljenja pa do skladištenja drva.  Time se bave stručnjaci koji uistinu poznaju svojstva drveta jer u tim fazama sve ovisi koju kvalitetu ćemo postići.

Stoga drvo sortiramo prema klasi od prve pa do treće klase(i niže) koja se koristi u građevinarstvu. Kora drveta ima samu zaštitu drveta koja i nije baš interesantna u stolariji tako da se koristi kao ukras na pojedinim mjestima kao što je okoliš oko kuće, grobna mjesta itd. Koristi se i za prirodna gnojiva.
Osobine drva koje su značajne za obradu:


-otpornost drva (čvrstoća)
-žilavost drva
-elastičnost drva


Ako imamo sve tri stavke drva koje smo nabrojali a one i zadovoljavaju propise možemo sa sigurnošću pristupiti proizvodnji nekog željenog proizvoda. Odabirom vrste drva prilagođavamo i vrsti proizvoda jer svako drvo ima različite osobine.

Kvalitetne osobine drva postižemo sušenjem, tako da vlažnost drva u većini slučajeva nije iznad 12% samo manje, sve ovisno od samog proizvoda i vrsti materijala.
Drvo je omiljeni materijal pošlosti, sadašnjosti a zasigurno i budućnosti!

 

Izvedba ograde -Drvooprema Poljak

drvena ograda

 

 

 

Prozori

 

Prozori povezuju a istovremeno i razdvajaju okolinu sa životnim prostorom koji nam je jako bitan da on bude prozračan i nadasve osvijetljen danjim svijetlom. Prozori čuvaju nas od hladnoće kao i od topline i omogućuju pogled prema van, te nam pružaju zaštitu i sigurnost doma svog.

Prozore i balkonska vrata izrađujemo po tipu EURONUTA 68 odnosno 7 cm debelog profila koji je laminiran u tri sloja tako da su sve sile koje se nalaze u drvetu svedene na minimum. One se uglavnom pojavljuju u neželjenom obliku kao što su vitoperenje, savijanje i pucanje drveta.

Prozore izrađujemo u standardnim dimenzijama kao i vanstandardnim dimenzijama i oblicima.

Prozore zaštićujemo inmsekticidom koji je podloga za završni dio obrade stolarije a ima trajni karakter protiv raznih nametnika kao što su mušice, crvi i slično. Završna zaštita prozora vrši se impregnacijom raznim lazurima u bojama po želji naručioca.

 

Izrada vrata i prozora - Drvooprema Poljak

samobor vrata

 

 

 

 

 

 

Harmo stjene

 

Harmo stijene su praktične u svakodnevnom životu upravo zbog svog preklopnog načina otvaranja što omogućuje minimalan prostor vratnim krilima kod otvaranja i zatvaranja.

Omogućuju nam kontakt sa prirodom, jednostavnu komunikaciju a ujedno nas čuvaju os svih nepoželjnih prirodnih pojava kao i od neželjenih ljudi i životinja.

 

Izrada harmo stjene - Drvooprema Poljak

gradevinska stolarija

 

 

 

 

 

 

Ograde

 

Ograde nisu samo zaštita za Vaš dom već imaju i ukrasnu funkciju, a između ostalog mogu podignuti i vrijednost kuće. Ograde možemo ih razlikovati po ukrasnim ili zaštitnim funkcijama. Materijal koji se upotrebljava za izradu ograda može biti od raznih vrsta drva, boja, kvalitete i širokog raspona izrade profila.

Većina ograda je izrađena od drveta jer su one najpristupačnije. Pravilno postavljenje ograde omogućuje duži vijek ograde. Prilikom montaže ograde treba paziti da ne dodiruje tlo jer će to ubrzati proces truljenja, te u slučaju da se montira u zemlju treba ju dobro impregnirati prije same montaže ograde.

Drvene ograde su jako popularne, mogu se dizajnirati, isplative su i lako održive. One nam nude privatnost, sigurnost i ljepotu. Ograde se mogu kombinirati s više vrsta drva.

Prije odabira ograde treba te se odlučiti koja će njena funkcija biti. Možda ste u potrazi za dodatnom privatnosti ili željenim dizajnom koji će odgovarati Vašim potrebama.

Većina ljudi unaprijed zna gdje će njihove ograde biti ugrađene prije samog odabira. Drvene ograde se najbolje uklapaju uz travu, cvijeće i prirodno okruženje.

 

Izrada drvene ograde - Drvooprema Poljak

ograda stepenice

 

 

        

 

Stepenice

 

Oko izgradnje unutarnjih stepenica rijetke obitelji vode računa mada je to vrlo bitno mjesto kretanja u kući, što se uskoro uvjere najprije stariji članovi familije a potom i ostali ukućani.

Bez obzira dali su stepenice glavne, ulazne koje vode u stan ili sporedne stepenice koje vode na kat one uvijek moraju zadovoljati funkciju i estetiku.

Zato je potrebno posvetiti pažnju samom dizajnu stepenice , odabiru materijala i konstrukcije i sve te pojedinosti uklopiti u sam prostor. Imamo više vrsta stepenica: jednokrake stepenice, dvokrake stepenice sa međuprostorom i kružne stepenice(spiralne).

ograde

 

Za koji tip stepenica ćete se Vi odlučiti ovisi uglavnom o raspoloživom prostoru za stepenice.

Jednokrake stepenice dolaze u obzir kad imate mogućnost da jednim krakom (vangom) premostite visinu između dvije etaže a da pri tom poštujete minimalni nagib i širinu stepenica i naročito visinu da samo kretanje nebi bilo zamarajuće.

Dvokrake stepenice sa međuprostorom se postavljaju uglavnom kao glavne stepenice koje su povezane ulazom u kuću.

Vrijede ista pravila kao i kod jednokrakih stepenica samo što ova imaju još i odmorište (podest) stepenice.
Potrebna je minimalna dužina da bi se stepenice takvog tipa izvele tlocrtno je 320 x 90 a visina izlazna na gornju etažu ~272cm što nije nužno uvjetovano ali bi bilo poželjno.

Spiralne ili kružne stepenice se postavljaju tamo gdje je prostor jako skučen. Takvoj vrsti izvedbe stepenice je potreban prostor od najmanje 2 m2 .
Da bi se mogla osigurati širina stepenica za siguran hod po samima što je naročito potrebno kod silaska po stepenicama.

Takav tip stepenica u kući ne koristimo za glavno stubište (nisu teretne) jer njihova konstrukcija i prostranost to ne dozvoljavaju. Zbog toga one nisu „isplative“ kao prethodne dvije vrste stepenica ali su sigurno najzahtjevnije u izradi što ne znači da su i najskuplje.

Izrađujemo ih sa centralnom cijevi koja je obložena drvom prema volji naručioca ili kod većih promjera sa otvorom u sredini. Sama gazišta stepenicemogu biti od masivnog drva ili lameliranog drva.

Polukružne stepenice zahtijevaju prostor isto kao i dvokrake stepenice sa međuprostorom do 5m2 (podestu) a obično se naslanjaju na vanjski zid ili unutarnji što ne znači nužno da ti zidovi moraju ostati neiskorišteni, upravo obrnuto, dobrom idejom dolaze do itekakvog izražaja funkcionalnosti a da ne govorimo i o samoj estetici.

Za sva stubišta koristimo rukohvate koji mogu biti izrađeni od masiva (drva), od raznih lameliranih varijanti ili metalne konstrukcije ili možemo to sve međusobno kombinirati. Za ispune ograda koristimo još i stakla koja također mogu biti lamelirana.

                                                     

 

Vitoperenje drva

 

 

Zbog svoje specifične građe drvo je higroskopno i zato uvijek više ili manje vlažno, a ponekad uspostavlja ravnotežu vlage okoline u kojoj se nalazi.

Utjecaj temperature je snažan samo posredno kad u zimskim mjesecima zagrijavanjem temperature snižavamo relativnu vlažnost zraka, iako pravilnim sušenjem ne možemo garantirati stabilno stanje vlažnosti drva.

Važnije od vlažnosti drva su same dimenzijske promjene vezane uz higroskopske vode koje uzrokuju rad drva ili vitoperenje, koje ublažavamo sušenjem na određenu vlažnost.

 

stara vrata

Zato rad drva mjerimo instrumentima kojima u promjenjivim klimatskim uvjetima definiramo i promjenjivu vlažnost drva kao i njegovu dimenziju.

Njegove posebnosti u raznolikim teksturalnim oblicima možemo iskoristiti za izradu cijenjenih i skupih unikatnih proizvoda.

 


Crvotočina Drva

 

Crvotočinu uzrokuju insekti koji žive u drvu.Za njih je drvo hrana i stanište pa lako napadaju ono drvo koje je slabije kakvoće odnosno ono koje je svježe posječeno, slabijeg rasta ili što je najgore već gotove proizvode kao što je namještaj i tome slično.

Oštećenja mogu biti u toj mjeri da ga moramo baciti ili iskoristiti za ogrjev a bilo je namijenjeno za drvnu proizvodnju.

Najveću štetu izazivaju insekti u stadiju ličinke koji traje dugo ovisno o vrsti ličinke i o uvjetima u kojima se ličinka nalazi. Najviše im odgovara živi dio kore i bjelike jer ima mnogo hranjivih tvari pa upravo zbog toga veliki dio insekata živi u tim dijelovima drveta. Središnji dio drva je tvrdi i ima manje hranjivih tvari ali i drvo sadrži razne tvari koje ga štite.

Te tvari su tanin, smola itd. Na insekte djeluje kao otrov ili ih odbija tako da drvo ima prirodnu zaštitu. Ako je već došlo do propadanja drva tada pristupamo zaštiti raznim metodama.

Preventivna zaštita je ista kao i kod zdravog drva sa namjerom da zadržimo njegova svojstva, pri tome koristimo razne insekticide a najbolja je dubinska impregnacija odgovarajućim kemikalijama.

Kod upotrebe tih sredstva jako je bitno da se držimo uputa o korištenju jer su ta sredstva uglavnom otrovna.

 

 

Ulazna vrata - Drvooprema Poljak

vrata ulazna

 

 

 

Kondenzacija vodene pare

 

Svake godine u zimskim razdobljima javlja se problem kondenzacije vodene pare na prozorskim staklima kao i zidovima. Pa se s pravom pitamo što se to događa sa prozorima a znamo da su oni mnogo kvalitetniji nego prije. Posljedice toga znamo a razloga ima više.

U zadnjih nekoliko godina broj ovakvih problema se znatno povećao a osnovni uzrok je današnji način gradnje usmjeren ka štednji energije i što većom izolacijom unutarnjeg prostora.

Zahtjevi tržišta su uvjetovali da stolarija ima termoizolacijske osobine i osigura što veću energetsku uštedu. Često se posljedice nastale kondenzacijom vode prepisuju proizvođaču stolarije i lošoj kvaliteti samog proizvoda, no takvo površno sagledavanje dovodi do krivih zaključaka u vezi uzroka posljedica problema s pojavom nastanka viška vlage u zraku u prostorijama tijekom zimskog razdoblja.

 

prozori

 

Isti pogrešan način zaključivanja bi nas doveo do zaključka da su i proizvođači naočala krivi kada nam se naočale zamagle jer smo iz hladnog došli u toplu prostoriju.

Kondenzacija će se dogoditi brže što je površina stakla hladnija i što je zrak u prostoriji topliji. Jer topliji zrak može imati veću količinu vlage. Te neželjene kemijske reakcije možemo smanjiti redovnim prozračivanjem prostora i to što kraćim vremenskim periodima, tako da se uslijed toga puno brže povrati željena temperatura zraka u prostoriji.

Kondenzacija se prvo pojavljuje na donjem dijelu stakla jer je to najslabiji spoj na prozoru. Ti problemi najviše su se počeli pojavljivati pojavom plastične stolarije (PVC) zato što sam okvir prozora  ili vrata“ne diše“, što nije pojava kod drvene stolarije jer znamo da drvo „diše“.

I zapamtite kondezacija se ne stvara samo na prozorskim staklima ili okvirima vec na svim površinama hladnijim od temperature zraka u prostoriji, a to su i zidovi , zbog toga dolazi do stvaranja pljesni na zidovima.

Drvena stolarija posjeduje danas okove i brtve isto kao i PVC stolarija mada mislim da u nekim segmentima posjeduje čak i bolje okove. Zato ne moramo se što dvoumiti oko izbora drvene ili PVC stolarije.
Drvo je drvo!

Branko Poljak

ponude@drvo